Video hình ảnh con chim yến làm tổ như thế nào.

 

Hình ảnh chim yến làm tổ bên trong nhà yến.
Hình ảnh chim yến làm tổ bên trong nhà yến.

Chim yến một trong những loài chim quý hiếm, nó tạo ra những tổ yến có giá trị dinh dưỡng rất cao. 

Tổ yến được chim yến đan từ những sợi tiết ra từ tuyến dưới lưỡi, trong mùa làm tổ thì tuyến này sẽ phình to và tiết ra dịch cho chim yến làm tổ. 

Chim yến làm xong một chiếc tổ yến trong khoảng 20 đến 30 ngày.

Sau khi chim yến sinh sản và chim non ra ràng nếu chúng ta không khai thác chim yến sẽ tiếp tục quẹt tiếp tục và dày thêm.

Chim yến thường làm tổ vào buổi tối sau một ngày kiếm ăn bay lượn ngoài tự nhiên.lộc ơi kinh doanh yến sào

Lộc Ơi - Kỹ thuật xây dựng và kinh doanh yến sào

Lộc Ơi hiện đang điều hành việc xây dựng, vận hành, khai thác, kinh doanh và marketing cho thương hiệu Yến Sào Lộc Ơi. Chuyên kinh doanh tổ yến, yến tinh chế, yến tươi và yến hũ chưng sẵn.

Hỗ trợ yến sào lộc ơi